Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Actions sur le document

Geschiedenis

De stoet keert als godsdienstige plechtigheid terug tot de 15de eeuw ter gelegenheid van de kerkwijding van de H. Juliaanskerk.  De processie trok door de straten op de zondag voor de feestdag van St-Juliaan van Brioude (Frankrijk).

Taferelen uit het Oude en het Nieuwe Testament (Goliath en de H. Maria Magdalena) of uit middeleeuwse gulden legenden (St-Christoffel) werden er op straat of op sleetuigen uitgebeeld.  Een groep beeldde het Ros Beiaard uit; een andere de heldenverhalen om de negen roemruchte ridders.  Zowel de gemeente als de parochie en de broederschappen verzorgden de stoet.

De eerste reus, het Ros Beiaard, verschijnt omstreeks 1462-63, Goliath wordt sinds 1481 betuigd en het gevecht met David verschijnt in 1487 in de gemeenterekeningen.

Stilaan (tussen de 16de en de 18de eeuw) viel de religieuze inslag meer en meer weg ten bate van het schilderachtige.

Op 28 augustus 1794, tijdens de Franse revolutie, verbrandden de Jacobijnen de laatste overblijfselen van het Ancien Régime.  Pas in 1804 werd de stoet hernomen.  Tussen 1806 en 1807 vervaardigde beeldhouwer Emmanuel Florent de reuzen.

Vanaf 1819 wordt de stoet een profaan feest dat onder de invloed van de 19de eeuwse ideeën evolueerde (exotisme, belgisch nationalisme, bewustwording voor plaatselijke geschiedenis).

Na de tweede Wereldoorlog duiken andere elementen terup op : het Ros Beiaard (1948), St-Christoffel (1976), de Diricq-paarden (1981).

In de jaren 60-70 ging het feest achteruit : weinig figuranten, tractors in plaats van paarden.  En groep jonge inwoners beslot de stoet op te waarderen. 

In 1981 brengt de 500e verjaardag van Goliath al groot enthousiasme teweeg bij het volk. Later, in de jaren 90 wordt de stad Aat nog aantrekkelijker door een geslaagde stedelijke renovatie en doet het een beroep op zijn immaterieel erfgoed voor het stimuleren van toerisme. Voortbordurend op deze energieke start wordt in 2000 het Reuzenhuis geopend.

In 2005 is de ducasse van Ath als Meesterwerk van het Immaterieel Erfgoed van de Mensheid door de UNESCO erkend.  Deze internationale erkenning bekroont 5 eeuwen geschiedenis en volksferveur.